Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-09-25 08:34:58

EQL Pharma AB: Försäljning av teckningsoptioner

2015-09-25

Christer Fåhraeus har via Fårö Capital AB sålt 476 776 st teckningsoptioner (EQL Pharma TO2) utanför börsen. Teckningsoptionerna erhölls i samband med en företrädesemission i EQL Pharma AB hösten 2014 då Fårö Capital tecknade sin pro-rata andel och dessutom var med och garanterade hela emissionen.

”EQL Pharma har idag ett koncentrerat ägande med ganska låg spridning. Den riktade emissionen som planeras att genomföras till Cadila Pharma gör att en ännu större del av bolaget blir koncentrerat till ett fåtal ägare. Min åsikt är att ägandet inte ska koncentreras ytterligare”, säger Christer Fåhraeus.

Christer Fåhraeus har efter denna transaktion ett oförändrat antal aktier, 6 714 544 st (motsvarande 40,3% av det nuvarande antalet aktier), och inga teckningsoptioner (TO2), i EQL Pharma AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus, VD, mobil 0705-609000 eller via christer.fahraeus@eqlpharma.com.

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB