Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-10-07 11:02:28

EQL Pharma AB: Resultat av andra och sista lösenperioden för teckningsoption TO 2

Andra och sista lösenperioden för EQL Pharma TO 2 inföll 15 september - 30 september 2015. Lösenkursen för den andra lösenperioden bestämdes till 5,10 kronor.

Totalt har 916 639 teckningsoptioner TO 2 utnyttjats i den andra lösenperioden, vilket innebär att EQL Pharma tillförs cirka 4,7 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,2 mnkr.

Tillsammans med de teckningsoptioner TO 2 som utnyttjades i den första lösenperioden i mars 2015 uppgår antalet utnyttjade teckningsoptioner TO 2 till 1 112 240 stycken, vilket motsvarar 78 procent av samtliga emitterade teckningsoptioner TO 2. De teckningsoptioner TO 2 som inte utnyttjats förfaller och blir värdelösa.

De nya aktierna bokförs som EQL Pharma IA fram tills dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av oktober 2015.

Efter registreringen kommer EQL Pharma att ha 17 438 666 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 784 739,97 kronor. Observera att detta är före den föreslagna riktade emissionen till Cadila Pharmaceuticals Limited.

Lund den 7 oktober 2015
Styrelsen i EQL Pharma AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus
Vd EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com


Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration