Press release from Companies

Publicerat: 2015-10-19 09:00:14

MedicPen AB: MedicPen AB ser stora möjligheter i USA och förtydligar vad CDMA godkännandet innebär

MedicPen meddelade i förra veckan att man nu fått godkänt att koppla upp Medimi mot CDMA nätverk av en av de största operatörerna i USA. MedicPen har sedan ca tre år ett samarbete med M2M Datasmart som kommer att hantera uppkopplingen av Medimi i det amerikanska telenätet.

Detta innebära att MedicPen nu kan koppla upp Medimi mot det amerikanska CDMA-nätet. Medimi kommer att kunna kommunicera med vårdnadgivare så som sjukhus, doktorer, sköterskor, till och med anhöriga på ett helt annat sätt än vad vi kunnat tidigare tack vare att den är uppkopplad.

”När vi nu fått CDMA tillståndet ser jag att flera nya möjligheter öppnar upp sig på den amerikanska marknaden. För det första så är det världens största marknad för sjukvårdsprodukter, vidare har man en helt annan kultur att arbete med följsamhet genom att påminna patienter via brev och telefon, här ser jag att Medimi kommer att passa in väldigt bra genom att förenkla för patienten säger Anders Skarman, VD. Han fortsätter -Telecom industrin i USA tar idag stora initiativ för att integrera sjukvårdshjälpmedel för att underlätta för patienterna i hemmet.

Obama Care är ett annat bra exempel på hur vi idag ser sjukhus som blir bötfällda på grund av för låg följsamhet. Dessa faktorer kommer givetvis att öppna stora möjligheter oss. Tillsammans med de goda kontakter och samarbetspartners vi byggt upp ett bra förhållande med i USA, ser vi nu hur fundamentalt det är med att alla delarna faller på plats”.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Anders Skarman, VD
Tel: 035-100 800, 0761 70 35 60
E-mail: anders.skarman@medicpen.com
MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB