Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-11-02 15:54:14

ahaWorld AB: Nyemissionen registrerad

Med anledning av att aktierna och optionerna är registrerade hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner. Efter genomförd emission är antalet aktier 10 406 521 stycken och aktiekapitalet 1 156 813,44 kronor. Dessutom har bolaget utfärdat 4 554 885 teckningsoptioner som ger innehavaren mot två (2) teckningsoptioner rätt att teckna en (1) aktie i aha World AB i maj 2016 till 80 procent av en volymvägd kurs baserat på kursen tio dagar före lösenperioden, dock högst 4 SEK per aktie. Det innebär att fullt nyttjad kan bolaget tillföras ytterligare 2 277 442 aktier i maj 2016.

- Sista dag för handel med BTU är 2015-11-05

- Stoppdag hos Euroclear i BTU är 2015-11-09

- De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå 2015-11-11.

- Handel i teckningsoptionerna kommer att ske på AktieTorget från och med 2015-11-11 till och med 2016-05-14.

För ytterligare information:
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger fler speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo, ahaCasino, Mobocasino, Swedencasino och
Jackmob. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet best
år av att via
sina dotterbolag leverera den bästa spelunderh
ållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.
r känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail
goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - L
änkar:
http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se, http://www.mobocasino.com
http://www.jackmob.com
http://www.swedencasino.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration