Press release from Companies

Publicerat: 2015-11-06 09:00:17

MedicPen AB: Uzsoki Street Hospital i Ungern har tillsammans med MedicPen AB i Sverige startat ett pilotprojekt för att utvärdera Medimi på en kardiologiavdelning

MedicPen startade sitt första pilotprojekt tillsammans med Uzsoki Street Hospital år 2014.  Det första projektet med den svenska teknikleverantören MedicPen gick ut på att stödja sjukhusets forskning och ta fram en slututvärderingsrapport för integreringen av MedicPens tablettdoserare Medimi i IT-plattformen Microsoft HealthVault för att stärka marknadspositionen genom ett differentierat värdeerbjudande som kombinerar telekommunikation och medicinska tjänster.

Nu fortsätter MedicPen och Uzsoki Street Hospital i Budapest forskningen med inriktning på ett telemedicinprogram inom kardiologi.

Telemedicinprogrammet gör att de deltagande sjukhusen kan kommunicera effektivare med varandra och med patienterna för att ge bättre vård, förbättra patienternas livskvalitet och minska de sammanlagda sjukvårdskostnaderna. 

Under pilotprojektet, som beräknas starta i mitten av november och vara i tre månader, kommer patienterna erbjudas att delta i virtuella läkarbesök. Pilotprogrammet för telemedicin och följsamhet kommer att ge kardiologerna möjlighet att övervaka patienterna i deras hem. Programmet inriktas till en början på hjärtinfarktspatienter, eftersom dessa kräver noggrann övervakning från vårdteamet för lyckad behandling.

Följsamhet definieras normalt som i vilken grad patienten tar sina mediciner i enlighet med läkarens ordination. Det kan utvärderas på många sätt (t.ex. genom självrapportering, tabletträkning, direktobservation, elektronisk övervakning eller läkemedelsjournaler). Programmet ska undersöka effekten på patientens följsamhet med kardiovaskulära läkemedel, och detta kommer att mätas med MedicPens tablettdoserare Medimi.

”Vi på MedicPen är stolta över att få samarbeta med Uzsoki Street Hospital och jag ser detta som början på ett långt och konstruktivt samarbete. Resultatet av pilotprojektet kommer att ge oss värdefull data och bli en utmärkt referens i det fortsatta införsäljningsarbetet. Uzsoki Street Hospital är ett av de finaste sjukhusen i regionen och med sitt goda rykte kan de hjälpa oss att komma ut på marknaden snabbare”, säger Anders Skarman, CEO på MedicPen.

Kontakt:
MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige
Tel: 035-100 800 eller mobil 0761-70 35 60.
Eller besök www. medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB