Press release from Companies

Publicerat: 2015-11-13 09:02:55

Medfield Diagnostics AB: Sahlgrenska Akademin beställer fyra forskningssystem

Medfield Diagnostics AB och Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, har idag träffat avtal om beställning av Strokefinder MD100 system. Beställning avser fyra kompletta system med option på ytterligare fyra system. Strokefinder MD100 skall användas för klinisk forskning med målsättning att etablera Strokefinder MD100 som ett diagnostikverktyg för att detektera intrakraniella blödningar hos individer med kliniska symtom på stroke eller trauma. Den totala beställningen är på 2 MSEK, leverans sker under innevarande kvartal och påverkar därmed årets resultat.

Detta avtal är en del i vår plan att etablera strategiska samarbeten med ledande kliniska forskare och därigenom skapa synlighet och acceptans för vår teknologi samtidigt som klinisk evidens och processkunskap skapas genom kliniska prövningar, säger Mikael Persson VD i Medfield Diagnostics.

Årligen drabbas cirka 17 miljoner människor av stroke och nästan 15 miljoner av traumatiska hjärnskador. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Traumatiska hjärnskador är den ledande orsaken till död och invaliditet hos unga. Gemensamt för dessa patientgrupper är att huvudsaklig diagnostik sker med sjukhusbaserade CT-system, ofta med begränsad tillgänglighet och långa ledtider. För de medicinska tillstånd som står i blickfånget är också behovet stort att tidigt styra till rätt vårdprocess och sjukhus. I stora delar av tredje världen är dessutom tillgången till CT-system ytterst begränsad. Medfield Diagnostics utvecklar små, portabla mikrovågsbaserade diagnosinstrument för att pre-hospitalt kunna detektera blödningar orsakade av stroke och trauma. Dessa instrument har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt vilket, i sin tur, medför stora ekonomiska kostnadsbesparingar för samhället.

Frågor besvaras av Mikael Persson, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 070 3168161 eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB