Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-12-07 13:38:11

EQL Pharma AB: Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma lanserad i Danmark

Läkemedlet Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma har idag lanserats på den danska marknaden, i enlighet med tidigare kommunicerad tidplan.

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma är ett antibiotikum och tillhör läkemedelsgruppen penicilliner. Läkemedlet används vid behandling av olika bakteriella infektioner. Originalet heter Primcillin (MEDA).

Den totala omsättningen i originalledet i Danmark är ca 28 mkr årligen. För närvarande finns originalet samt ett annat generika på den danska marknaden. EQL Pharma säljer sedan sommaren 2013 ett liknande läkemedel i Sverige, under namnet Fenoximetylpenicillin EQL Pharma.

”Det är mycket glädjande att vi idag har lanserat en fenoximetylpenicillinprodukt på ytterligare en marknad, denna gång den danska. Produkten är en del av vår långsiktiga satsning på nya strategiska nisch-generika med liten eller ingen konkurrens”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration