Press release from Companies

Publicerat: 2015-12-14 08:21:29

MedicPen AB: MedicPen AB (publ) höll extra bolagstämma den 10 december,2015

MedicPen höll den 10 december 2015 extra bolagstämma för tillsätta en valberdning samt fastlägga valberedningens uppgifter.

Beslut gällande fram till nästa årsstämma:

-          Stämman beslöt att fastlägga valberedningens uppgifter i enlighet med framtaget förslag.
-          Stämman beslöt att antalet deltagare i valberedningen skulle vara tre stycken, där de fyra största aktieägarna utser två ledamoter och extrastämman utser en ledamot.
-          Till ledamöter i valberedningen utsågs Kjell-Åke Andersson, Åke Zetterström som representerande de fyra största aktieägarna, samt valdes också Ulf Andersson av stämman.

Kontakt:
MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige
Tel: 035-100 800 eller mobil 0761-70 35 60.
Eller besök www. medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB