Press release from Companies

Publicerat: 2016-02-16 09:00:15

MedicPen AB: MedicPen AB förstärker sin organisation.

MedicPen är idag verksamma på ett flertal ställen och har fler projekt igång än vad vi tidigare har haft förut. Vi är också på väg in i nya utmanande projekt i Europa, USA och Asien. MedicPen har därför bestämt sig för att utöka sin organisation med en ny Chief Operating Officer (COO) för att kunna ta hand om och utveckla dessa projekt. Håkan Harvigsson anställs för att arbeta med att utarbeta kravspecifikationer, vara projektledare, delaktig i utvecklingsprojekt samt vara ansvarig för distribution och logistik.

Kontakt:
MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige
Tel: 035-100 800 eller mobil 0761-70 35 60.
Eller besök www.medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB