Press release from Companies

Publicerat: 2016-03-02 08:33:35

ahaWorld AB: Fortsatt stark tillväxt i februari

Under februari har bolagets marknadssatsningar fortsatt visat tydliga resultat. Kundtillströmningen för månaden ökade med 463% jämfört med februari föregående år, till 3 231 nyregistrerade kunder (574). Intäkterna för månaden ökade med 41% jämfört med februari föregående år, till 1 357 tkr* (961tkr).

Som ytterligare jämförelse kan framhållas att januari och februari 2016 kombinerat haft 506% fler nyregistrerade kunder än samma period föregående år, totalt 5 900 stycken (972). Intäkterna för januari och februari 2016 ökade med 46% jämfört med samma period föregående år, till 3 004 tkr* (2 063tkr).?

För ytterligare information:?Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

* Valutakursdifferenser kan komma att leda till viss smärre justering av angivet belopp vid senare rapporteringstillfälle.

Om aha-koncernen

Koncernen äger fler speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo, ahaCasino, Mobocasino, Swedencasino och Jackmob. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se www.mobocasino.com

http://jackmob.com http://swedencasino.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB