Press release from Companies

Publicerat: 2016-03-30 10:00:10

MedicPen AB: Lanserar helt ny produkt Medimi® Smart

Medimi Smart är en stationär tablettdispenser som kan fyllas med upptill 12 olika mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi i magasin men i detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter. Medimi Smart kan förutom de mediciner som finns i maskinen hantera påminnelser för upp till 6 st mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor med mera. Även en XL modell finns med plats för 16 olika mediciner.

Medimi Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar också som standalone enhet. Medimi Smart kan skicka fjärrlarm både via e-mail, SMS och direkt till en mjukvara.

Integrerad i ett större vårdsystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, tider och antal behövs. Risken för misstag minimeras avsevärt då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen.

Medimi Smart alltid är uppkopplad. Detta innebär Medimi Smart hela tiden håller reda på om någon medicin håller på att ta slut eller om man skulle drabbats av strömavbrott.

”Medimi Smart bygger främst på vårt arbete i Danmark men även på information vi inhämtat runt om i världen från flera olika marknader. Jag känner stor tillförsikt i de omfattande marknadsanalyser vi använt när vi tagit fram denna unika produkt. Vårt fokus på systemintegration kommer att ge oss en unik position på världsmarknaden. Jag kommer nu att ta den med mig ut till våra kunder i USA, Kina och Norden ”, säger VD Anders Skarman.

Kontakt:

MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)35-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www.medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB