Press release from Companies

Publicerat: 2016-04-04 08:23:27

ahaWorld AB: Fortsatt stark tillväxt i mars

Under mars har bolagets marknadssatsningar fortsatt visat tydliga resultat. Kundtillströmningen för månaden ökade med 236% jämfört med mars föregående år, till 2 352 nyregistrerade kunder (700). Intäkterna för månaden ökade med 42% jämfört med mars föregående år, till 1 648 tkr* (1 160tkr).

Som ytterligare jämförelse kan framhållas att första kvartalet 2016 haft 393% fler nyregistrerade kunder än samma period föregående år, totalt 8 252 stycken (1 672). Intäkterna för första kvartalet 2016 ökade med 44% jämfört med samma period föregående år, till 4 652 tkr* (3 229tkr).

Aha Worlds VD Goran Ristic kommenterar:

- Det känns väldigt bra att se att det momentum vi lyckats skapa med våra marknadssatsningar håller i sig när vi nu lämnar årets första kvartal. Vår nyrekryterade Nordic Marketing Manager tillträder sin tjänst idag, och vi ser fram emot att under hans ledning vrida upp marknadstrycket ännu mer. Över 8 000 nya kunder hittade till oss under årets första tre månader, och vi ska göra allt vi kan för att behålla dem som nöjda spelkunder på våra sajter.?

För ytterligare information:? Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se


* Valutakursdifferenser kan komma att leda till viss smärre justering av angivet belopp vid senare rapporteringstillfälle.

Om aha-koncernen
Koncernen äger fler speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo, ahaCasino, Mobocasino, Swedencasino och Jackmob. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se www.mobocasino.com, http://jackmob.com http://swedencasino.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB