Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2016-04-08 08:03:51

ahaWorld AB: Förslag till val av styrelse vid årsstämma den 10 maj 2016

Styrelsen i Aha World AB föreslår inför årsstämman 2016, nyval av Staffan Lindgren till styrelseordförande, Anette Nordvall till ordinarie styrelseledamot och Joakim Dahl till ordinarie styrelseledamot. Därtill föreslås omval av nuvarande styrelseordförande Özkan Ego till ordinarie styrelseledamot. Nuvarande styrelseledamöter Johan Hagenfeldt och Daniel Carlman har avböjt omval.

Staffan Lindgren?Staffan är 51 år och bosatt i Stockholm. Han är medgrundare till börsnoterade spelteknikleverantören NYX Gaming Group (www.nyxgaminggroup.com), som sedan starten har försett några av världens allra största speloperatörer med spelteknologi, såväl privata som offentliga aktörer (bl.a. Nationella lotterier ). Staffan har varit verksam inom teknologi och finans i över 20 år. Efter att ha tjänstgjort som VD för NYX under åren 2006-2010 övergick Staffan till engagemang i bolagets styrelse. Sedan 2011 innehar Staffan även positionen ”Director of Sales”.

Joakim Dahl?Joakim Dahl är 45 år och bosatt i Göteborg. Han har lång industriell erfarenhet kring affärs- och verksamhetsutveckling i ett flertal branscher, med mångårig erfarenhet från spelbranschen både vad gäller offline- och online spel. Under de senaste åtta åren har Joakim verkat inom riskkapital i ledande befattningar och som styrelseledamot i ett flertal bolag. Han arbetar idag med egna investeringar samt som rådgivare. Joakim är även verksam som honorärkonsul.

Anette Nordvall?Anette är 52 år och bosatt i Stockholm. Under 2016 tillbringar hon en del av sin tid i USA, som ”Senior Wallenberg/Vinnova Fellow” och rådgivare på Nordic Innovation House i Palo Alto, Kalifornien – en hub för nordiska tech-bolag i Silicon Valley. Anette har under 20 år investerat i över 40 bolag och engagerat sig i ägarfrågor, strategisk positionering och kapitalanskaffning. Verksamheterna har spänt över allt från fastighetsutveckling till telekom och mjukvaruutveckling. Merparten av denna tid har hon bott i USA. Sedan återflytt till Sverige år 2010 har Anette varit verksam inom företagsutveckling med huvudsakligen svenska teknik-startups. Hon är ett välkänt namn på den svenska startup-scenen, och hjälper ett flertal bolag med affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. De sista fyra åren har hon även varit ”Investing Partner” i ängelnätverket Stockholms Affärsänglars två investeringsfonder Start I och Start II.

Nuvarande styrelseordförande Özkan Ego kommenterar:

- Vi är väldigt glada att ha lyckats attrahera så begåvade och erfarna personer till vår styrelse. Den föreslagna styrelsen har den djupa kunskapen och mångåriga erfarenheten inom nätspelbranschen i synnerhet och IT, teknologi och e-handel i allmänhet som krävs för att leda Aha World AB in i en period präglad av stark tillväxt och expansion, samt strategisk anpassning i denna snabbrörliga bransch.

För ytterligare information:?Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration