Press release from Companies

Publicerat: 2016-04-08 09:01:07

Medfield Diagnostics AB: Medfield anställer Medicinskt ansvarig

Medfield Diagnostics AB har anställt Maria Simon Granberg som Medicinskt ansvarig I bolaget. Maria Simon Granberg har bred erfarenhet i ledande ställningar från läkemedels- och medicin teknisk industri under mer än 20 år med ansvar för marknadsföring, kliniska studier, klinisk utbildning, projektledning och som medicinsk chef. Maria är leg. sjuksköterska /  barnmorska, hon har en MSc i Hälso- och sjukvårdsadministration och en PhD från inst. för Obstetrik och Gynekologi vid Göteborgs Universitet. Maria kommer närmast från AstraZeneca och en tjänst som Pharmacovigilance Scientist. I tjänsten som medicinskt ansvarig på Medfield ingår att ta det övergripande medicinska ansvaret i bolaget och rapportera direkt till VD. Hon påbörjar sin anställning 2016-05-01.

Vi är väldigt glada att ha rekryterat en så erfaren person som Maria till oss, i en fas av bolagets utveckling där kliniska prövningar blir allt viktigare för bolagets utveckling, säger Mikael Persson VD i Medfield Diagnostics.

Årligen drabbas cirka 17 miljoner människor av en första stroke och nästan 15 miljoner drabbas av en traumatisk hjärnskada. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Traumatiska hjärnskador är den ledande orsaken till död och invaliditet hos unga. Uppskattningar visar att samhällskostnaden för stroke i EU-länderna uppgick till drygt 64 miljarder euro 2010.

En genomsnittlig strokepatient förlorar nästan två miljoner neuroner, 14 miljarder synapser och 12 km nervfibrer varje minut. För dessa patientgrupper krävs det en snabb handläggning och snabba insatser för att minimera de hjärnskador som uppstår. Det finns olika behandlingsalternativ men innan behandling påbörjas behöver diagnosen bekräftas. Gemensamt för dessa patientgrupper är att huvudsaklig diagnostik idag sker med sjukhusbaserade CT-system men sjukhusbaserad diagnostik innebär avsevärda tidsförluster, vilket ofta starkt påverkar sjukdomsförloppet negativt.

Medfield Diagnostics har utvecklat ett ambulansbaserat diagnostiskt instrument – Strokefinder – som kan komma att medföra stora fördelar för dessa båda patientgrupper. Strokefinder är ett litet, portabelt, mikrovågsbaserat diagnosinstrument för prehospital vård. Instrumentet har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt. Detta medför stora ekonomiska kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv och minskad rehabilitering. Strokefinder använder mikrovågor och är utrustad med antenner som sänder och tar emot signaler som indikerar om en stroke orsakats av en blödning eller en blodpropp, eller om en traumatisk hjärnskada har lett till blödning.

Frågor besvaras av Mikael Persson, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 070 3168161 eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB