Press release from Companies

Publicerat: 2016-04-12 09:13:53

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics beviljas patent i USA

Medfield Diagnostics erhåller patent för monitorering och diagnostik av hjärnan med hjälp av mikrovågor i USA. Patentet heter: Solution for internal monitoring of body, US 20100174179. I detta patent beskrivs och skyddas Medfields mikrovågsteknik och dess användning för att detektera blödande stroke och stroke orsakad av en propp. Mer specifikt behandlar patentet Medfields metodik för att undertrycka och kompensera för de oönskade variationer i mätdata som kommer från det faktum att patienter rör sig under eller mellan mätningar, har olika huvudform, hårkvalitet etcetera. Patentet som även inkluderar övervakning av patienter med förhöjd stroke-risk är giltigt till 2027-06-29.

Att få patent beviljade i USA  är viktigt då den Amerikanska marknaden ingår i den långsiktiga strategin för bolaget säger Mikael Persson VD i Medfield Diagnostics.

Årligen drabbas cirka 17 miljoner människor av en första stroke och nästan 15 miljoner drabbas av en traumatisk hjärnskada. En genomsnittlig strokepatient förlorar nästan två miljoner neuroner, 14 miljarder synapser och 12 km nervfibrer varje minut. För båda dessa patientgrupper krävs det en snabb handläggning och snabba insatser för att minimera de hjärnskador som uppstår. Det  finns olika behandlingsalternativ men innan behandling påbörjas behöver diagnosen bekräftas. Gemensamt för dessa patientgrupper är att huvudsaklig diagnostik idag sker med sjukhusbaserade CT-system men sjukhusbaserad diagnostik innebär avsevärda tidsförluster, vilket ofta starkt påverkar sjukdomsförloppet negativt.

Medfield Diagnostics har utvecklat ett ambulansbaserat diagnostiskt instrument – Strokefinder – som kan komma att medföra stora fördelar för dessa båda patientgrupper. Strokefinder är ett litet, portabelt, mikrovågsbaserat diagnosinstrument för prehospital vård. Instrumentet har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt. Detta medför stora ekonomiska kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv och minskad rehabilitering. Strokefinder använder mikrovågor och är utrustad med antenner som sänder och tar emot signaler som indikerar om en stroke orsakats av en blödning eller en blodpropp, eller om en traumatisk hjärnskada har lett till blödning. 

Frågor besvaras av Mikael Persson, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 070 3168161  eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB