Press release from Companies

Publicerat: 2016-04-14 08:50:57

MedicPen AB: Tidigarelägger kvartalsrapporten

MedicPen tidigarelägger publiceringen av kvartalsrapporten för första kvartalet 2016 till den 22 april 2016, från tidigare planerat 27 april.

Anledningen till tidigareläggningen är att bolaget önskar publicera delårsrapporten innan teckningstiden i den annonserade företrädesemissionen påbörjas den 25 april.

För ytterligare information kontakta Anders Skarman, VD anders.skarman@medicpen.se, 035-100 800, 0761 70 35 60 eller besök http://www.medicpen.se%20

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB