Press release from Companies

Publicerat: 2016-04-20 09:00:15

MedicPen AB: MedicPen - valberedning. Sammansättning och instruktion.

Valberedningens sammansättning.

Valberedningen skall utgöras av tre till fyra personer. Antalet beslutas av bolagsstämman från tid till annan.

Förslag på två av valberedningens medlemmar tas fram gemensamt av de fyra största ägarna.

Förslag på en till två medlemmar tas fram av bolagsstämman.

Instruktion för valberedningens.

Valberedningen skall ta fram förslag på:

-        Ordförande på stämma

-        Antal styrelseledamöter

-        Styrelseledamöter

-        Styrelsearvode

-        I förekommande fall revisor och arvode till revisor.

-        Instruktion för valberedningen.

Förslagen föreläggs stämman för beslut.

För ytterligare information kontakta Anders Skarman, VD anders.skarman@medicpen.se, 035-100 800, 0761 70 35 60 eller besök www.medicpen.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB