Press release from Companies

Publicerat: 2016-04-20 09:00:19

MedicPen AB: MedicPen - valberedning. Sammansättning, arbete samt förslag till årsstämman 160427

Valberedningens sammansättning och arbete.

Valberedningen har fram t.o.m. årsstämman 160427 bestått av:

Ulf Andersson – Ordf.

Åke Zetterström och Kjell-Åke Andersson

Valberedningen har haft fyra möten och härvid diskuterat styrelsens sammansättning och undersökt lämpliga kandidater.

Åke Zetterström avböjt omval på grund av sitt omfattande dagliga arbete i Medicpen.

Cristian Hallin och Kjell-Åke Andersson står till förfogande för omval.

Detta tillsammans med att vi nedan föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter, varav minst en skall vara oberoende av bolaget, gör att vi arbetat med att hitta och föreslå två nya ledamöter.

Valberedningens förslag.

-        Ordförande på stämman – Kjell-Åke Andersson

-        Antal styrelseledamöter – 4st

-        Styrelseledamöter – Omval av Cristian Hallin och Kjell-Åke Andersson samt nyval av Lottie Svedenstedt och Stefan Knutsson som båda är oberoende av bolaget. 

-        Styrelsearvode – Anges som totalkostnad för bolaget till totalt 300.000:- varav 120.000 till ordf. och vardera 60.000 till övriga ledamöter. Beloppet kan tas ut i form av fakturering alt. som lön. Den totala kostnaden för bolaget skall vara den här angivna.

-        I förekommande fall revisor och arvode till revisor. – Inte aktuellt att välja revisor.

-        Instruktion för valberedningen. – se separat dokument.

Lottie Svedenstedt

Har en bred erfarenhet av och stor kunskap om att ta produkter till marknaden främst via arbete inom H&M och IKEA, på H&M som regionchef och inom INTER IKEA som VD för det bolag som ritar och planerar IKEA varuhus, deputy general manager på IISBV samt affärsområdeschef på IKEA of Sweden.

Hon har också verkat som konsult inom organisation och ledarutveckling inom MiL Institute.

Idag är det främst styrelsearbete inom olika företag och organisationer som är huvuduppgiften.

Styrelseuppdrag inom Swedavia AB, ITAB Shop Concept AB, Byggmax AB m fl.

Styrelseordförande i Uppstart Helsingborg, MiL Institute AB, K-Utveckling Engineering AB.

Stefan Knutsson

Har arbetat med att utveckla produkter och verksamheter i över 30 års tid. Större delen av dessa år har han varit i Medical Device industrin i olika roller på Gambro och som VD för Metpro.

Vidare arbetar han gärna med förändringsledning, Lean ledarskap och medarbetarskap. Han är certifierad i Prosci’s Change Management metodik och certifierad Scrum Master.

Han ser verksamheter från ett helikopterperspektiv men tycker samtidigt att arbetet med grupper och människor är väldigt stimulerande. Förbättringsarbete och förnyelse sitter i ryggmärgen och för att få bästa effekt ska så många som möjligt engageras i arbetet.

Utmaningar i gränslandet mellan människa och teknik är ett signum för honom.

Han har branscherfarenhet från Medicinsk Teknik, Tillverkande Industri, Hälso-Sjukvård, Läkemedelsindustri, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Skola och utbildningsväsende, IT.

För ytterligare information kontakta Anders Skarman, VD anders.skarman@medicpen.se, 035-100 800, 0761 70 35 60 eller besök www.medicpen.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB