Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2016-05-02 08:44:11

ahaWorld AB: Fortsatt stark tillväxt i april

Under april har bolagets marknadssatsningar fortsatt visat tydliga resultat. Kundtillströmningen för månaden ökade med 2 612% jämfört med april föregående år, till 10 471 nyregistrerade kunder (386). Intäkterna för månaden ökade med 72% jämfört med april föregående år, till 1 707 tkr* (989tkr).

För ytterligare information: ?Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

* Valutakursdifferenser kan komma att leda till viss smärre justering av angivet belopp vid senare rapporteringstillfälle.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration