Press release from Companies

Publicerat: 2016-05-02 09:00:12

MedicPen AB: MedicPen lanserar kommunikationsplattform för Medimi® Pro

Medicpen har utvecklat en kommunikationsplattform för Medimi® Pro produkterna. Plattformen är avsedd för MedicPens uppkopplade produkter, GSM i Europa och CDMA i USA.

Plattformen har tagits fram i ett nära samarbete med Lunicor på Lunds universitet.

Plattformen hanterar larm från många olika Medimi® Pro och kan styra vad som skall göras beroende på vilken Medimi® som skickat larmet och vilken typ av larm det är.

Larm kan vidarebefordras som E-mail eller SMS eller både och. Alla larm samlas i en databas för att sedan kunna analyseras.

Plattformen fungerar på Apple (OS X), Windows och Linux.

”Vi har nu ytterligare en pusselbit som underlättar för användaren. Kommunikationsplattform kan samla all larmen på ett överskådligt sätt. Detta kommer medföra att bearbetningen av inkommande data blir mycket enklare och tydligare. Vi har nu fördelen av att vi kan kommunicera med Apple, Windows och Linux, säger VD Anders Skarman”

För ytterligare information kontakta Anders Skarman, VD anders.skarman@medicpen.se, 035-100 800, 0761 70 35 60 eller besök www.medicpen.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB