Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2016-05-16 16:21:03

EQL Pharma AB: Kommuniké från årsstämma i EQL Pharma AB (publ) den 13 maj 2016

Vid EQL Pharmas årsstämma, som hölls i Lund den 13 maj 2016, fattades följande beslut.

Fastställande av resultatdisposition m.m.

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Omval av styrelse samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Björn Beermann Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, Ingemar Kihlström, Rajiv I Modi och Maria Öhlander. Det beslöts att välja Ingemar Kihlström till styrelseordförande. Crowe Horwarth Osborne AB valdes som revisor med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och 70 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter som är VD samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt?

Årsstämman beslutade även om instruktioner för valberedning. Årsstämmans beslut överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman.

Lund den 16 maj 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus

VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 755 55 12 95

E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com

Hemsida: www.eqlpharma.com

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB