Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2016-05-18 08:15:46

ahaWorld AB: Optionsinlösen tecknad till 95 %, tillför ca 8,6 Mkr

ahaWorld AB har avslutat optionsinlösen av ahaWorld TO1. Totalt har 2 149 257 nya aktier tecknats. ahaWorld AB tillförs ett kapitaltillskott om 8 597 028 kr i och med optionsinlösen. Aktiekapitalet ökar med 238 915,71 kr till 1 395 729,15 kr. Totalt antal utestående aktier efter optionsinlösen uppgår till 12 555 778 st. Teckningsgraden i samband med optionsinlösen uppgick till 95% procent.

- Utfallet är mycket glädjande och jag ser det som en signal för ett växande förtroende från våra aktieägare, säger Goran Ristic, VD ahaWorld AB.

För ytterligare information:?Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration