Press release from Companies

Publicerat: 2016-06-29 09:00:04

MedicPen AB: Medimi® Smart testas för första gången på patienter

Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital, CareConsult samt MedicPen AB har utvecklat en ny digital lösning av medicinhantering till patienter som kan bidraga till att öka livskvaliteten och hälsotillståndet för dessa patienter. De befintliga medicinhanteringslösningar som finns på marknaden är långt i från optimala.

MedicPens nya intelligenta online lösning heter Medimi® Smart(fd Pillerautomaten) den står hemma hos patienten och skall säkerställa rätt medicinering, rätt dosering och vid rätt tillfälle. Medimi® Smart är uppkopplad till kommunernas elektroniska vårdsystem som kommunicerar med både läkare, sjukhus, apotek och patienten via patientjournalsystemet.

Genomförda labtester har fallit mycket väl ut och bekräftat full funktionalitet. Nu är funktionstesterna i verklig miljö initierade. Nu testas Medimi® Smart på riktiga patienter och med professionell hälso-sjukvårdspersonal. Nästa steg i planen är att sätta igång med en pilottesten på ett större antal patienter efter sommaren.

MedicPens VD Anders Skarman beskriver vad detta innebär – Med Medimi® Smart minskar risken för felmedicinering och därmed försvinner  patienterna och anhörigas oro. Vi har integrerat Medimi® Smart fullständigt i det befintligt vårdsystem. Systemet hämta information från befintligt patientjournaler och skicka datainformation om medicinering vidare till  tablettdispenser som står ute hos patienterna. Detta leder till att medicinhanteringen blir mycket säkrare och ger stora ekonomiska besparingar för vården. Anders fortsätter ”sättet att integrera vårt helhetssystem i vårdkedjan är idag helt unikt, detta är den första helhetslösningen från läkarens ordination till patientens hand. I testen vi har gjort så har vi sett att Medimi® Smart är användarvänlig och ger ett stort stöd för patienten. De resultaten vi fått, visar att vi är på helt rätt väg att förändra medicinhantering i vården”

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB