Press release from Companies

Publicerat: 2016-07-07 11:12:15

MedicPen AB: Resultat av studie med Medimi på kardiologiklinik

Följsamhetspiloten på Uzsoki Hospital i Budapest inleddes i november 2015 med att ta fram protokoll samt involvera och utbilda kardiologi patienter. Mätningarna började den 11 december 2015 och pågick till den 25 mars 2016. Patienterna på kardiologikliniken följer sin förskrivna behandling endast till 30 %, det är av naturliga skäl ett stort problem då det leder till ökad sjukhusinläggning och höga samhällskostnader.

Målet med den här studien var att verifiera om användningen av MedicPens tablettdispenser Medimi® kan öka följsamheten, mätningen sker både via datainsamling från Medimi® och via en patientenkät för att ge ett komplett statistiskt underlag.

”Det finns många studier som fokuserar på att förstå fenomenet med den låga följsamheten. Hittills har dock majoriteten av studierna på området fokuserat på det medicinska vårdperspektivet och få studier har fokuserat på patienternas synvinkel. Det primära målet för den kvalitativa forskningen har varit att tillhandahålla en komplett och detaljerad beskrivning av följsamheten vid användning av Medimi”, säger doktor Nagy, chef för kardiologi kliniken på Uzsoki Street Hospital i Budapest.

Doktor Nagy fortsätter: ”Resultaten visar att under de första fyra veckorna ökade följsamheten med 33 % och i slutet av studien hade den i genomsnitt stigit till 50 %, att jämföra med de 30 % som förelåg i början av studien. Detta visar tydligt att Medimi kan öka följsamheten i en studiepopulation.”

Den kvalitativa enkäten visade också att 84 % hade en mycket positiv eller positiv inställning till Medimi®. Ingen av deltagarna ansåg att Medimi-tekniken var oviktig.

”Jag är stolt över att vi har slutfört den här viktiga pilotstudien tillsammans med Uzsoki Street Hospital. Resultaten visar att Medimi verkligen är ett fantastiskt verktyg. En förbättring av följsamheten med 50% efter fyra veckor hos en svår patientgrupp är ett väldigt bra resultat. Det innebär att vi kan öka försäljningen med 50% av förskrivna läkemedel, få friskare patienter och reducera belastning på sjukvården.” säger Anders Skarman VD för MedicPen och fortsätter.

”Ett viktigt resultat bland de intervjuade patienterna var att Medimi som koncept togs emot på ett positivt sätt. Många patienter berättade för mig att de var rädda för att deras sjukdom skulle förvärras och samtliga skulle gärna stå under noggrannare medicinsk kontroll eftersom de uppfattar det som säkrare. Jag tycker att ett av de viktigaste resultaten är att patienterna tyckte att Medimi-tablettdispensern var bekväm att använda då den är liten nog för att få plats i fickan”

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB