Press release from Companies

Publicerat: 2016-08-23 12:38:42

ahaWorld AB: Avtal gällande marknadssatsning på nya marknader

Från och med 1 september ska MoboCasino via Rake Tech och Catena Media göra en större satsning mot den finskspråkiga marknaden. Totalt har både Rake Tech och Catena Media ca 30 större affiliate-sidor på finska. Samtidigt ska det även ske en satsning på den norska marknaden, en utökning med ca 20 nya affiliate-sidor.

- MoboCasino.com lanserades på finska 21 april, sedan dess har vi haft en bra kundtillströmning av finska kunder. Nu efter sommaren vill vi stärka vår position mot finska kunder, och med två av de största affiliate-nätverken Rake Tech och Catena Media hoppas vi på att antalet kunder ska öka i bra takt under hösten, säger Goran Ristic, VD ahaWorld AB.

För ytterligare information:?Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB