Press release from Companies

Publicerat: 2016-09-06 08:30:06

MedicPen AB: MedicPen skriver avtal med klinik i Kina för att göra studie med Medimi

MedicPen AB har skrivet ett avtal med RafflesMedical Group i Beijing. RafflesMedical har idag ett 10-tal privatkliniker spridda över hela Kina, man har sitt huvudsäte i Beijing. Inriktningen är framförallt på framgångsrika kineser och på utländska patienter.

Vi skall tillsamman göra en studie där vi skall testa hur Medimi med GSM uppkoppling kommer att fungera. Målet med studien är att kunna integrera Medimi i deras patient/journal system och på detta viset kunna följa patienterna under sin behandling, öka följsamheten, ge patienter en bättre service samt att ta ett större social ansvar.

” För MedicPen är Kina en helt ny marknad, med en stor potential för Medimi. Vi har nu tagit det första steget att initiera en studie i Kina med en partner som har ett väldigt gott rykte. Vi kommer efter studien att få värdefull information om hur Medimi fungerar i en integrerad kinesisk miljö”. Säger Anders Skarman, VD MedicPen.

För att få en ännu bredare erfarenhet så förhandlar vi just nu med ytterligare klinker och sjukhus i Kina för att få ett bredare kundunderlag och större kunskap om Kina. Vi kommer att använda oss av samma studieprotokoll för att kunna få ett stort material att utvärdera, detta kommer sedan att ligga till grund för vår införsäljning till andra sjukhus och kliniker.

Målet är att studien med RafflesMedical skall komma igång under slutet på kvartal fyra, 2016.

Vårt mål med Medimi är att ge kineser en behandling av högsta kvalitet.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB