Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2016-10-10 13:02:59

EQL Pharma AB: Zonisamid EQL Pharma nu godkänd i Danmark

Läkemedlet Zonisamid EQL Pharma har nu blivit godkänt för försäljning av det danska läkemedelsverket.

Zonisamid EQL Pharma är ett antiepileptika, och används vid behandling av epilepsi. Originalet heter Zonegran (Eisai Limited).

Den totala omsättningen i originalledet i Danmark är ca 12 mkr årligen. För närvarande finns originalet och 2 konkurrenter på marknaden. EQL Pharmas mål är att börja sälja Zonisamid EQL Pharma senast under Q1 2017.

”Vi är glada för att Zonisamid EQL Pharma nu blivit godkänt i Danmark och närmar sig lansering” säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2017 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB