Press release from Companies

Publicerat: 2016-10-11 15:10:27

MedicPen AB: MedicPen AB  kommer kalla till extra bolagsstämma

MedicPen kommer under hösten att kalla till en extra bolagsstämma för att tillsätta ersättare i styrelsen för ledamoten Lottie Svedenstedt som av personliga skäl lämnat MedicPens styrelse.

För mer information kontakta
MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB