Press release from Companies

Publicerat: 2016-11-07 08:42:21

Medfield Diagnostics AB: Sahlgrenska Akademin beställer fyra ytterligare Strokefinder MD100 system

Sahlgrenska Akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, har beslutat att åberopa sin option och köpa ytterligare fyra Strokefinder MD100 system. Den totala beställningen är på 1,6 MSEK, leverans sker under innevarande kvartal och påverkar därmed årets resultat.

Optionen är en del av det avtal som Medfield Diagnostics slöt med Sahlgrenska Akademin i november 2015, då de köpte fyra kompletta system. Dessa fyra Strokefinder MD100 har sedan dessa använts i kliniska forskningsprojekt rörande intrakraniella blödningar hos individer med symptom på stroke respektive individer som utsatts för trauma mot huvudet. Man ökar nu omfattningen av sina forskningsprojekt, och behöver därför ytterligare Strokefinder MD100 system.

-Vi för just nu diskussioner med europeiska samarbetspartners om att lägga till -ytterligare ben i våra pågående studier och behöver därför fler system säger Professor Mikael Elam som leder verksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

-Att Sahlgrenska Akademin väljer att köpa fler instrument ser vi som ett bevis på att vi är på rätt väg i utvecklingen av vår teknologi, säger Carl Ekvall VD i Medfield Diagnostics. Att etablera samarbeten med ledande kliniska forskare är en del av vår strategi för att skapa klinisk evidens och acceptans för Strokefinder.

Mer än 10 miljoner människor i världen drabbas varje år av en första stroke och mer än sex miljoner av dessa dör. Människor som drabbas av stroke är allt yngre och den globala bördan av stroke ökar.
Varje år drabbas cirka 2,5 miljoner människor i Europa av någon form av trauma som leder till hjärnskada. Av dessa kommer 1 miljon att läggas in på sjukhus och 75 000 människor kommer att dö. Traumatiska hjärnskador har blivit vanligare på grund av fallolyckor i hemmet hos den åldrande befolkningen i västvärlden, medan trafikolyckor som orsak till hjärnskador fortfarande ökar i tillväxtekonomierna och hos s.k. oskyddade trafikanter.
Idag sker diagnostik av stroke- och traumapatienter huvudsakligen med datortomografi först när patienten nått sjukhuset. Med en förbättrad prehospital screening av stroke- och traumapatienter kan tiden till relevant behandling kortas, hjärnskador minska, funktionshinder minimeras och därmed minskas kostnaderna för samhället.

Medfield Diagnostics utvecklar små, portabla mikrovågsbaserade instrument för att prehospitalt screena stroke- och trauma patienter. Dessa instrument har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt.

Frågor besvaras av Carl Ekvall, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 0703-832012 eller carl.ekvall@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB