Press release from Companies

Publicerat: 2016-11-15 09:00:16

MedicPen AB: Pilottest med Medimi® Smart inlett på Bornholm

Bornholms Regionskommune och MedicPen AB testar Medimi Smart i verklig miljö för att göra de sista utvärderingar, innan produkten släpps ut på marknaden. Detta sker i en så kallad pilottest hos patienterna. 

Projektet bedrivs av Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital, CareConsult samt MedicPen AB. Målet med projektet är att tillsammans utveckla en ny digital lösning av medicinhantering med mycket bra hälsoekonomi och till att öka livskvaliteten och hälsotillståndet för patienter. De befintliga lösningar som finns på marknaden är långt i från optimala. Med vår gemensamma helhetslösning kommer vi tillsammans att lösa dessa utmaningar.

MedicPens nya intelligenta online lösning heter Medimi® Smart den står hemma hos patienten och skall säkerställa rätt medicinering, rätt dosering och vid rätt tillfälle. Medimi® Smart är uppkopplad till kommunernas elektroniska vårdsystem som kommunicerar med både läkare, sjukhus, apotek och patienten via patientjournalsystemet.

De labtester och funktionstester som genomförts under sommaren, har gett oss den kunskap som behövs för att gå vidare och nu testa Medimi® Smart på en större grupp patienter i dess verkliga miljö. Nu kommer också i större utsträckning än innan Medimi® Smart vara fullständigt integrerat i det befintliga vårdsystemet samt involvera och testa fullt ut hälso- sjukvårdspersonal i pilottesten.

Trine Dorow, Sundhedschef, Bornholms Regionskommune, ”Att få vara med och testa, samt integrera ett helhetssystem på Bornholm i vårdkedjan är idag helt unikt. Helhetslösningen från läkarens ordination till patientens hand är ett exempel på de former för innovation, vi kommer att använda när det handlar om att göra vården effektivare och mindre resurskrävande, men mest av allt säkrare för patienten.”

MedicPens VD Anders Skarman fortsätter ”Detta är en verklig milstolpe i MedicPens historia. Nu testar vi Medimi® Smart i stor skala och i verklig miljö. Jag är övertygad om att vi nu får se alla fördelarna som vi sett under våra lab- funktionstester, så som att vi minskar risken för felmedicinering och därmed minskas patienternas och anhörigas oro. Detta leder vidare till att medicinhanteringen blir mycket säkrare och ger stora ekonomiska besparingar för vården. Vi har även, vid våra tester, sett att Medimi® Smart är mycket användarvänlig.  Anders avslutar med -De resultaten vi fått så här långt, visar att vi är på rätt väg att förändra medicinhantering inom vården”.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB