Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2016-12-23 08:27:45

ahaWorld AB: VD ökar åter igen innehavet i Aha World

Precis innan avslutande handel på torsdagen den 22 december ökade VD´n för Aha World AB (publ), Krister Bergström sitt innehav med ytterligare 20,000 aktier. Innehavet är via närstående bolag och totalt är innehavet i Aha World nu 120,000 aktier.

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen
Koncernen äger flera
speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på tet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström, VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration