Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-01-19 12:37:18

MedicPen AB: Utfall teckning TO3

Under perioden 7 – 25 november, 2016 fanns möjligheten för innehavarna av Medicpen TO3 att teckna aktier till kursen 1,80 SEK/aktie. Av bolagets utestående 16 348 587 TO3 har totalt 17 140 utnyttjats.

Antalet aktier i bolaget ökar med 8 570 till totalt 84 130 600. Medicpens aktiekapital ökar med 535,625 SEK till 5 258 162,5075.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration