Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-01-23 16:04:29

EQL Pharma AB: Valberedning inför årsstämman 2017

2017-01-23

Enligt beslut av årsstämman 2016 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2016. Vid septembers utgång var de två största aktieägarna Cadila Pharma och Fårö Capital. De tredje samt fjärde största aktieägarna har avböjt att medverka i valbreredningen. Femte största aktieägare (samt tillika styrelseordförande) är Ingemar Kihlström.

Inför årsstämman 2017 utgörs valberedningen därför av:

 Christer Fåhraeus, (utsedd av Fårö Capital), Rajiv I Modi (utsedd av Cadila Pharma), samt Ingemar Kihlström (ordförande i EQL Pharma).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till info@eqlpharma.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus

VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00

E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com

Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2017 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 8 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration