Press release from Companies

Publicerat: 2017-01-31 09:20:22

ahaWorld AB: ahaWorld förlänger exklusivitetsperioden för Letter of Intent avseende förvärv av sydamerikansk sportsbetting-verksamhet

ahaWorld AB har allt sedan marknaden informerades om bolagets avsikt att förvärva ett sydamerikanskt sportsbettingbolag, intensivt arbetat med due diligence-processen och andra processer för att färdigställa slutmålet med att förvärva verksamheten.

Stora delar av ahaWorld´s ledning, styrelse och rådgivare är involverade och har även spenderat tid på plats hos det tilltänkta förvärvsobjektets operation. Detta för att snabbare och mer konkret ta sig igenom processens olika faser på ett effektivt sätt.

Båda parter har efter de senaste veckornas arbete en förstärkt bild av att förvärvsarbetet ska fortsätta och bedömningen från styrelsen för ahaWorld AB är att sannolikheten för att en affär genomförs fortsatt överstiger 50%.

Då processarbetet tar något längre tid än tidigare beräknat, pga de båda verksamheternas ordinarie operationers krav på verkställighet, har parterna för enkelhetens skull kommit överens om att förlänga LOI-exklusiviteten till senast den 31 maj 2017. Båda parter är fast beslutsamma om att avsluta allt innan dess.

Not: Ett "Letter of Intent" är inget bindande förvärvsavtal, men ger parterna en ömsesidig exklusivitet och en tydlig tidsplan för att försöka slutföra förhandlingarna.

Denna information är sådan information som Aha World AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017.

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld, tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström, VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB