Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-02-01 08:18:55

MedicPen AB: MedicPen AB anställer ny tekniskchef

Åke Zetterström, tekniskchef (CTO) och utvecklare av Medimi produkterna har bestämt sig för att trappa ner. MedicPen har anställt Mimmi Anderberg som tekniskchef (CTO)  från den 1 februari, 2017.

MedicPen har därför bedrivit en noggrann process för att hitta en person som kan ta över ansvaret och fortsätta utvecklingen av våra produkter och säkerställa att de blir kommersiellt gångbara.

Mimmi Anderberg är utbildad civilingenjör. Hon har arbetat både med metod- och produktutveckling inom bland annat medicinteknik. Hon har bred och lång erfarenhet av att ha arbete i flera olika industrier. Detta göra att Mimmi kommer att kunna bidra till MedicPens fortsatta tekniska utveckling av våra produkter samt utveckla nya innovationer inom produkt, Internet of things och integration av Medimi i olika system.

Åke har gjort ett fantastiskt arbete för MedicPen genom utvecklingen av våra produkter, Åke kommer att fortsätta som konsult inom företaget och ge sitt fulla stöd till Mimmi samt företaget framöver.

” Jag är stolt över att vi fått in Mimmi Anderberg i MedicPen, hon har den rätta bakgrunden för att kunna fortsätta att utveckla våra produkter i den riktning som vi stakat ut. Mimmi har också egenskapen att vilja vara ute och träffa kunder och presentera vårt material. Jag ser att i den världen som vi utvecklas mot, så kommer det behövas både tekniker och marknadspersoner för att kunna möta kundensbehov. Att Mimmi nu kommer ombord gör att vi nu står ännu bättre rustade samt att vi får behålla Åkes kompetens, det bådar gott för vår framtid”. -säger MedicPens VD Anders Skarman.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration