Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-02-02 09:44:50

EQL Pharma AB: EQL Pharma förstärker bolaget med Catarina Hjelm, ny projektledare för RA & QA

EQL Pharma har rekryterat Catarina Hjelm och förstärker därmed sin avdelning för Regulatory Affairs & Quality Assurance. Hon tillträdde tjänsten den 15 december 2016. Catarina Hjelm kommer att projektleda utvecklingen av ett antal av EQL Pharmas läkemedel. Hon har en Magisterexamen i kemi och matematik från Lunds universitet. Närmast kommer Catarina Hjelm från en tjänst som kvalitetsledare på Klinisk genetik och biobank vid Region Skåne och hon har dessförinnan mångårig erfarenhet av läkemedelsutveckling vid AstraZeneca.

 ”Att tillträda tjänsten som Projektledare inom Regulatory Affairs & Quality Assurance på EQL Pharma känns mycket spännande. Jag tror min bakgrund inom läkemedelsutveckling och projektledning kommer att passa väl in i EQL Pharmas affärsidé” säger Catarina Hjelm.

”EQL Pharma fortsätter sin satsning på att utveckla nya strategiska nisch-generika. I detta arbete kommer Catarina Hjelm att spela en viktig roll”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus

VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00

E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com

Hemsida: www.eqlpharma.com


EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2017 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 8 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration