Press release from Companies

Publicerat: 2017-02-20 10:27:17

MedicPen AB: MedicPen AB avslutar studie på Bornholm

Pilotstudien med Medimi Smart som inledes i början av november 2016 har nu avslutats. Studien har gjort för att kunna testa Medimi Smart i verklig miljö innan den skall ut och kommersialiseras.

Projektet har bedrivets och varit en samverkan mellan Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital, Nexø Apotek, privatpraktiserande läkare Nexø, CareConsult, MedicPen AB samt brukarna på Bornholm. Målet med projektet har varit att tillsammans utveckla och utvärdera en ny digital lösning av medicinhantering för brukarna i hemmiljö.

Studien är nu avslutad och vårt samarbete mellan ovannämnda partners på Bornholm kommer därmed att upphöra för att vi skall kunna gå vidare och erbjuda Medimi Smart till olika kommuner i Danmark och övriga världen. Vårt samarbete med CareConsult kommer att fortsätta som innan för att kunna implementera helhetslösningen från läkarens ordination till patientens hand.

Resultaten från studien håller nu på att samlas in och kommer sedermera att utvärderas. Det kommer först att skrivas en evalueringsrapport som kommer att ligga till grund för att ta fram business caset. Business caset är helheten från studien som sedan kommer att erbjudas ut till kommunerna och landsting. Dessa två rapporter beräknas vara klara i april-maj, 2017.

” Jag vill börja med att tacka alla involverade i både funktionstesten och i pilottesten, alla har verkligen ställt upp, och inte minst utvärderat och utvecklat Medimi Smart på ett fantastiskt sätt. Vi har tillsammans taget hela konceptet till en ny dimission. Vi ser nu att Medimi Smart och integrering från från läkarens ordination till patientens hand verkligen fungerar. Vi ser också att patienterna och sjukvårdspersonalen har haft stor nytta av våra system. Jag ser med spänning fram emot när sammanställningen av resultatet kommer. Det bli en spännande vår och sommar” avslutar MedicPens VD Anders Skarman.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB