Press release from Companies

Publicerat: 2017-03-27 09:35:29

MedicPen AB: MedicPen deltar i EU upphandling i Danmark

MedicPen AB har tillsammans med CareConsult A/S bildat ett konsortium för att kunna delta i en EU upphandling i norra Jylland, NOPII, avseende en innovativ totallösning för medicinhantering.

MedicPen AB har efter förevisande av Medimi® Smart, blivit inbjuden att lämna anbud för en EU upphandling, NOPII, i norra Jylland avseende en innovativ totallösning för medicinhantering. För att kunna erbjuda hela värdekedjan har MedicPen slutit samarbetsavtal med viktiga partners.

MedicPen AB och CareConsult A/S i Danmark har bildat ett konsortium och tillsammans har man nu lämnat in ett anbud för NOPII upphandlingen. Vår samarbetspartner CareConsult A/S har lång erfarenhet av att utveckla mjukvara för e-hälsoprodukter och är marknadsledare i Danmark inom sitt specialområde. Samarbetet med CareConsult är av stor betydelse för att MedicPen skall kunna erbjuda en totallösning inom den komplett automatiserade medicinhanteringen.

Dessutom har konsortiet MedicPen AB/CareConsult A/S undertecknat en avsiktsförklaring med Falck Danmark A/S som skall leverera servicetjänster till denna upphandling.

Upphandlingen avser två faser. Den första fasen är en testfas och den andra fasen består av inköps-, implementerings- och driftsfas.

NOPII, som täcker 9 av totalt 98 kommuner i Danmark, har avsatt 50 miljoner DKK för detta projekt. 

” Att kunna alliera sig med två marknadsledande bolag inom var sitt område för att kunna erbjuda en komplett lösning och kunna delta i detta strategiskt så viktiga projekt inom medicinhanteringen i Danmark, är vi väldigt stolta över. Vi känner att vi har ett starkt case och har de rätta parterna för att vinna denna upphandling.” säger Sigrun Axelsson, vd MedicPen.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), VD Sigrun Axelsson, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 706 41 75 95. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB