Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-03-31 09:00:07

MedicPen AB: MedicPen har startat upp multicenter-studien i Kina

MedicPen AB har i veckan startat upp multicenter-studien med Medimi® Pro med GSM uppkoppling integrerad i kommunikationsportalen Gateway, som är en molntjänst för att hantera och vidarebefordra alarm från Medimi®Pro.  Studien sker i samarbete med två sjukhus i Beijing, Raffels Medical och United Family Healthcare Group.

Med egen personal på plats i Beijing, har vi i denna vecka startat upp den sedan i höstas planerade multicenter-studien med Medimi®Pro med GSM uppkoppling i samarbete med Raffels Medical och Family Healthcare Group. Det handlar om en funktionsstudie i hemmiljö med ca 60 patienter. Patienterna kommer från Raffels Medical och från United Family Healthcare som har valt att ha patienter från 4 olika kliniker med i denna studie.

Läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och patienter har utbildats av MedicPens personal på alla i studien deltagande kliniker innan studiens start. Patienterna som ingår i studien tar mellan 2 och 4 olika mediciner och kommer att övervakas och följas upp av deras respektive sjukhus/klinik under studiens gång.

Målet med studien är att utvärdera Medimi®Pro GSM tillsammans med vår egenutvecklade molntjänst Gateway, som testas för första gången på patient i denna multicenter-studie.
Studien skall vidare undersöka effekterna av patienternas följsamhet av medicinhanteringen och kommer att pågå i tre månader. Följsamheten definieras som i vilken grad patienten tar sina mediciner i enlighet med läkarens ordination. Resultaten beräknas föreligga under augusti månad.

VD Sigrun Axelsson kommenterar:
” Med stor spänning kommer vi att följa denna mycket ambitiöst planerade multicenter-studie som nu har startats upp tillsammans med dessa två 2 kända sjukhusgrupper i Kina. Både Raffles Medical och United Family Grop har ett gott rykte och efter studiens avslut kan de hjälpa oss att komma in på den stora kinesiska marknaden.”

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), VD Sigrun Axelsson, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 706 41 75 95. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration