Press release from Companies

Publicerat: 2017-04-03 13:16:46

Medfield Diagnostics AB: Statoil Petroleum AS, Norge beställer fler MD100 forskningssystem

Medfields samarbetspartner Statoil Petroleum AS beställer ytterligare fyra kompletta Strokefinder MD100 system. Bolagen har sedan sedan 21 december 2015 ett avtal med option på ett större antal system.

Strokefinder MD100 skall användas i ett kliniskt forskningsprojekt, som leds från universitetssjukhuset i Stavanger, Norge. Projektets målsättning är att etablera Strokefinder MD100 som ett prehospitalt diagnostikverktyg för att detektera intrakraniella blödningar hos individer med kliniska symtom på stroke. Den totala beställningen av fyra kompletta system är på totalt 2 MSEK.

Frågor besvaras av Carl Ekvall, VD i Medfield Diagnostics AB på 070-383 20 12 eller carl.ekvall@medfielddiagnostics.com

Denna information är sådan information som Medfield Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2017.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB