Press release from Companies

Publicerat: 2017-04-06 11:30:05

MedicPen AB: MedicPen planerar att genomföra emission under 2017

För att säkra MedicPen ABs fortsatta verksamhetsdrift planeras en eller flera emissioner under 2017.

Under 2017 planerar MedicPen att genomföra en eller flera emissioner inom ramarna för det förslag till beslut/bemyndigande som finns inför årsstämman den 27 april 2017.

”MedicPen fortsätter att satsa offensivt på flera olika marknader. Bolaget kommer därför att genomföra en eller flera emissioner under 2017” säger bolagets VD Sigrun Axelsson

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), VD Sigrun Axelsson, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 706 41 75 95. Eller besök www. medicpen.com

Denna information är sådan information som MedicPen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB