Press release from Companies

Publicerat: 2017-04-06 12:00:06

MedicPen AB: Årsredovisning 2016 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för MedicPen AB (publ) ”Bolaget” lämnar styrelsen följande information.

Styrelsen vill informera att revisorn har avseende rapporten om årsredovisningen gjort ett Uttalande rörande ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift”.

I förvaltningsberättelsen framgår att bolagets kassa vid årets slut var 9,9 MSEK och att bolaget med stor sannolikhet kommer att behöva likviditetsförstärkning under 2017.

Bolaget förklarar:

Under 2017 planerar MedicPen att genomföra en eller flera emissioner inom ramarna för det förslag till beslut/bemyndigande som finns inför årsstämman den 27 april 2017.

Se även dagens pressmeddelande från bolaget.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), VD Sigrun Axelsson, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 706 41 75 95. Eller besök www. medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB