Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-04-06 15:33:53

ahaWorld AB: Emissionen är nu genomförd och registrerad (korrigering av tidigare offentliggjort pressmeddelande beträffande aktiekapital)

Korrigering av tidigare offentligjord information avseende aktiekapitalet.

Med anledning av att aktierna är registrerade hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. Efter genomförd emission är antalet aktier 17 578 089 stycken och aktiekapitalet 1 954 020,79 kronor. Det innebär att fullt nyttjad har bolaget tillförts ytterligare 5 022 311 aktier i april 2017.

Sista dag för handel i BTA 2017-04-11

Avs. dag EC ( Stoppdag ) 2017-04-13

Omvandling BTA-Akt 2017-04-19

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration