Press release from Companies

Publicerat: 2017-04-26 12:00:11

MedicPen AB: MedicPen AB är kvalificerat att gå vidare i EU upphandlingen NOPII i Danmark

Konsortiet MedicPen AB /Care Consult AS är kvalificerat att gå vidare i EU-upphandlingen NOPII Danmark avseende en innovativ totallösning för medicinhantering.

Konsortiet MediPen AB /CareConsult A/S med Falck Danmark A/S som underleverantör har valts ut att gå vidare i NOPII upphandlingsprocessen tillsammans med två andra konkurrenter.

” Detta är naturligtvis ett mycket glädjande besked. Tillsammans med våra partner CareConsult och Falck Danmark kommer vi att arbeta intensivt vidare för att vinna upphandlingen.” säger Sigrun Axelsson, vd MedicPen.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), VD Sigrun Axelsson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 706 41 75 95. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB