Press release from Companies

Publicerat: 2017-05-09 09:00:03

MedicPen AB: Resultat från evalueringsstudien med Medimi®Smart på Bornholm

MedicPen AB kan nu presentera resultaten från evalueringsstudien på Bornholm med Medimi®Smart. Patienternas upplevelse samt följsamheten/compliance har undersökts. Resultaten är mycket goda. 

Evalueringsstudien på Bornholm, som har pågått under perioden oktober 2016 till februari 2017, har undersökt patienternas upplevelse vid användningen av Medimi®Smart samt patienternas följsamheten/compliance att ta sina mediciner i tid. Studien med totalt 11 patienter har genomförts i samarbete mellan sjukhuset på Bornholm, MedicPen AB, CareConsult A/S samt Bornholms regionkommun.

Studiens resultat vad gäller patienternas förväntning på produkten kan sammanfattas som följer:

 • 100% av patienterna intygar att Medimi®Smart är lätt

att använda.

 • 100% av patienterna bekräftar att de inte är spända när de använder Medimi®Smart

Några citat från svarsprotokollen:

  ” Medimi®Smart var lättare att använda än vad jag trodde”

  ” Medimi®Smart var bra, säker och lättare att använda än vad jag trodde”

Med tanke på användarvänlighet visar studien att:

 • 90% av patienterna anser att Medimi®Smart fungerar bra

Studiens resultat vad gäller följsamhet/compliance sett från patienternas eget synsätt visar att:

 • 100% av patienterna intygar att Medimi®Smart har medverkat till att de har tagit sina mediciner i tid.

Detta påståendet bekräftas också av sjuksköterskan som har följt patienterna under studiens gång. Hon uttrycker sin nöjdhet med att hennes patienter har haft det mycket lätt att förstå och använda Medimi®Smart.

Sammanfattningsvis kan sägas att Medimi®Samrt har inbyggda funktioner som täcker ett stort spektrum av arbetsuppgifter som sjukvårds-och hälsopersonalen utför i samband med:

 •  Förvaring av mediciner
 •  Fördelning av mediciner
 •  Förbereda mediciner
 •  Påminna patienterna att ta sina mediciner
 •  Dela ut mediciner
 •  Kontrollera mediciner
 •  Patienternas mobilitet
 •  Patienternas självständighet

VD Sigrun Axelsson kommenterar: ”Dessa resultat ligger helt i linje med vad vi förväntade oss och vi är mycket stolta och nöjda med att både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal uppskattar funktionerna av vår Medimi®Smart.”

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), VD Sigrun Axelsson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 706 41 75 95. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB