Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-05-09 15:34:51

EQL Pharma AB: Positivt besked för Kaliumklorid EQL Pharma

Läkemedlet Kaliumklorid EQL Pharma har idag blivit godkänt av Läkemedelsverket i Danmark inom ramen för en så kallad decentral procedur (en gemensam godkännandeprocedur som används när mer än ett land är involverat). Nationella godkännanden för Sverige, Danmark, Norge samt Finland väntas inom cirka en månad.

Kaliumklorid EQL Pharma tillhör en grupp av läkemedel som kallas för mineralämnen. Kaliumklorid ges till patienter med för låga halter av kalium i blodet. Det kan också ges i förebyggande syfte vid diuretikabehandling.

Den totala omsättningen på de fyra nordiska marknaderna är cirka 140 mkr årligen. För närvarande finns en generisk konkurrent på marknaden i tillägg till originalet Kaleorid® (LEO Pharma). EQL Pharmas mål är att börja sälja produkten senast under Q1 2018.

”Vi är väldigt glada för att ytterligare ett av våra nisch-generika nu fått godkänt och närmar sig marknadsföringstillstånd. Produkten är en del av vår långsiktiga satsning på nya strategiska nisch-generika med liten eller ingen konkurrens”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

Denna information är sådan information som EQL Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017.

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2017 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration