Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-05-31 08:52:34

ahaWorld AB: ahaWorld förlänger exklusivitetsperioden för Letter of Intent - för slutförande av förvärvsprocess avseende sydamerikansk sportsbetting-verksamhet

ahaWorld AB har arbetat intensivt med målet att slutföra tidigare aviserat förvärv av en sydamerikansk sportsbetting-verksamhet så snart som praktiskt möjligt.

Processarbetet har tagit längre tid än beräknat, varför parterna för en tid sedan enades om att förlänga exklusivitetsperioden i ingånget ”Letter of Intent” (LOI) till den 31 maj 2017. Parterna har nu enats om att ytterligare förlänga denna exklusivitetsperiod, denna gång dock enbart med 6 veckor, till och med den 15 juli 2017.

Den förlängda fristen har möjliggjort för parterna att lära känna varandras verksamheter väldigt väl och även enas om detaljerna i förvärvsavtalet. Processen är nu inne i ett slutskede. Förhandlingar har förts i god anda och båda parter ser med beslutsamhet på att slutföra förvärvet i god tid innan den 15 juli 2017. 

Krister Bergström, VD för ahaWorld AB, kommenterar: ”Vi är nu i slutfasen av denna förvärvsprocess, vilket känns väldigt spännande. Denna affär är en perfekt ”match” för oss båda parter. För ahaWorld’s del kan vi nu både expandera enligt vår befintliga roadmap med våra existerande varumärken, men också snart påbörja den spännande resan med att etablera oss på en gigantisk marknad som den sydamerikanska kontinenten. Vi planerar även att introducera sportsbetting i vår nordiska portfölj, samt utforska hur vårt bingo och casino kan etablera sig i Sydamerika med stöd av den lokala operationella organisationen.”

Not: Ett "Letter of Intent" är inget bindande förvärvsavtal, men ger parterna en ömsesidig exklusivitet och en tydlig tidsplan för att försöka slutföra förvärvsprocessen. 

Denna information är sådan information som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017. 

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Utskick från Spotlight Group