Press release from Companies

Publicerat: 2017-06-12 08:29:00

ahaWorld AB: VD ökar sitt innehav

Efter stängningsdags av fredagens handel på Aktietorget hade VD, Krister Bergström, ökat sitt tidigare innehav av aktier i Ahaworld med ytterligare 45 655 aktier genom närstående bolag. Detta till ett snittpris av 2,01 kronor.

Krister Bergström innehar nu genom närstående bolag 255 655 aktier i Ahaworld.

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB