Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-07-06 08:03:30

ahaWorld AB: ahaWorld förlänger exklusivitetsperioden för Letter of Intent för slutförande av förvärvsprocessen avseende sydamerikansk sportsbettingverksamhet

ahaWorld AB och den sydamerikanska sportsbetting-verksamheten har beslutat att förlänga exklusivitetsperioden för ingånget "Letter of Intent" (LOI) till den 31 oktober 2017. Detta för att parterna kommit fram till att avtalen inte hinner bli klara innan den 15 juli 2017.

Processen är fortsatt i ett detaljerat slutskede och båda parter ser med beslutsamhet på att slutföra förvärvet. 

Not: Ett "Letter of Intent" är inget bindande förvärvsavtal, men ger parterna en ömsesidig exklusivitet och en tydlig tidsplan för att försöka slutföra förvärvsprocessen. 

Denna information är sådan information som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration