Reports

Publicerat: 2017-08-16 10:35:03

MedicPen AB: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2017, MedicPen AB (publ)

Sammanfattning av halvårsrapport 2017

2017­01­01 - 2017­06­30 (halvåret)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (74 042 SEK)

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till  -7 678 261 SEK (­7 652 229 SEK)
· Resultatet per aktie* uppgick till -0.

09 SEK (­0,13 SEK)
· Soliditeten per den 30 juni 2017 uppgick till 82% (91 %)

* Beräknat utifrån 84 130 600 antal aktier

Viktiga händelser under första halvåret 2017

 · MedicPen tillsatte ny verkställande direktör. Anders Skarman lämnar VD-jobbet på MedicPen den 28 februari 2017 för toppjobb inom tysk läkemedelskoncern. MedicPens styrelse har utnämnt Sigrun Axelsson, idag styrelseledamot, att tillträda som VD den 1 mars.
· MedicPen skrev ett konsultavtal i USA med CHORDAS, Inc. För att lyckas på den amerikanska marknaden måste vi ha en samarbetspartner som dagligen kan arbeta och testa våra produkter i USA. Leon Feigenbaum kommer i förstahand att arbeta med att utprova Medimi®Smart och Pro, validera dessa, och vara vår rådgivare vid marknadsföring och försäljning.
· MedicPen AB anställer ny teknisk chef. Åke Zetterström, teknisk chef (CTO) och utvecklare av Medimi® produkterna, har bestämt sig för att trappa ner. MedicPen har anställt Mimmi Anderberg som tekniskchef (CTO) från den 1 februari, 2017.
· MedicPen tecknade distributörsavtal med Automated Security Alert, Inc i USA. USA kommer de närmsta åren bli den strategiskt viktigaste marknaden för MedicPen. För att effektivt kunna bearbeta den amerikanska marknaden har vi nu funnit den rätta distributören Automated Security Alert (ASA) som kommer att marknadsföra och sälja våra Medimi® produkter.
· MedicPen AB har avslutat studien på Bornholm. Pilotstudien med Medimi®Smart som inledes i början av november 2016 har nu avslutats. Studien har gjort för att kunna testa Medimi®Smart i verklig miljö innan den skall ut och kommersialiseras. Studien är nu avslutad och vårt samarbete mellan våra partners på Bornholm kommer därmed att upphöra för att vi skall kunna gå vidare och erbjuda Medimi®Smart till olika kommuner i Danmark och övriga världen. Vårt samarbete med CareConsult kommer att fortsätta som innan för att kunna implementera helhetslösningen från läkarens ordination till patientens hand. Resultatet från studien håller nu på att samlas in.
· Under mars månad har MedicPen AB och CareConsult A/S i Danmark bildat ett konsortium och tillsammans lämnat in ett anbud för NOPII upphandlingen i norra Jylland avseende en innovativ totallösning för medicinhantering. Samarbetet med CareConsult är viktig för att MedicPen skall kunna erbjuda en totallösning inom den komplett automatiserade medicinhanteringen. Dessutom har konsortiet MedicPen AB/CareConsult A/S undertecknat en avsiktsförklaring med Falck Danmark A/S som skall leverera servicetjänster till denna upphandling. NOPII, som täcker 9 av totalt 98 kommuner i Danmark, har avsatt 50 miljoner DKK för detta projekt.
· MedicPen AB har startat upp multicenter-studien med Medimi® Pro med GSM uppkoppling integrerad i kommunikationsportalen Gateway, som är en molntjänst för att hantera och vidarebefordra alarm från Medimi®Pro. Studien sker i samarbete med två sjukhus i Beijing, Raffels Medical och United Family Healthcare Group.
· För att säkra MedicPen ABs fortsatta verksamhetsdrift planeras en eller flera emissioner under 2017. Under 2017 planerar MedicPen att genomföra en eller flera emissioner inom ramarna för det förslag till beslut/bemyndigande som finns inför årsstämman den 27 april 2017. MedicPen fortsätter att satsa offensivt på flera olika marknader och bolaget kommer därför att genomföra en eller flera emissioner under 2017.
· Den 6 april meddelade företaget att man har för avsikt att genomföra en eller flera emissioner inom ramarna för det förslag till beslut/bemyndigande som finns inför årsstämman den 27 april 2017.
· Den 26 april meddelade företaget att man tillsammans med det danska företaget Care Consult AS kvalificerat sig för att gå vidare i EU-upphandlingen NOPII Danmark avseende en innovativ totallösning för medicinhantering. MedicPen AB och Care Consult AS ingår i ett konsortium med Falck Danmark AS som underleverantör. Två konkurrenter finns med i upphandlingen.
· Den 27 april höll MedicPen årsstämma.
· Den 9 maj meddelade bolaget att man fått resultat från evalueringstudien som genomfördes på Bornholm. Studien pågick från oktober 2016 till februari 2017. I studien undersöktes patienternas upplevelse vid användningen av Medimi®Smart samt patienternas följsamheten/compliance att ta sina mediciner i tid. Studien med totalt 11 patienter har genomförts i samarbete mellan sjukhuset på Bornholm, MedicPen AB, CareConsult A/S samt Bornholms regionkommun.
· Den 8 juni meddelades att styrelsen i MedicPen AB utsett Fredrik Westman till ny VD. Westman efterträdde Sigrun Axelsson som varit interim VD sedan 1 mars 2017.

Tidpunkter för ekonomisk information
2017-11-22 Delårsrapport tre
2018-02-21 Bokslutskommuniké för 2017

VD har ordet
Det är nu drygt två månader sedan jag tillträdde som VD i MedicPen AB och det har varit en fantastisk upplevelse att hoppa på detta tåg som far fram i full fart. Det är också en upplevelse utöver det vanliga att få ta del av det enorma intresse och engagemang som aktieägarna visar. Det är något jag känner både tacksamhet och ödmjukhet inför.

Jag är övertygad om att bolaget är på väg mot ett genombrott även om resan dit kräver mycket arbete. Men jag kunde konstatera redan innan jag valde att tacka ja till erbjudandet att bli VD att MedicPens innovativa lösning ligger i framkant. Detta har under mina två månader blivit allt mer tydligt. Gensvaret från kommunerna i Danmark har varit mycket positivt. Vidare är signalerna från våra partners i USA mycket positiva.

En av bolagets viktigaste projekt är NOPII-upphandlingen där vi i konsortium med Care Consult AS tillsammans med Falck Danmark AB arbetar med upphandlingen som, oavsett utfall, kommer att få positiva effekter för bolaget. Faktum är att vi tillsammans med våra samarbetspartners kan erbjuda en lösning som kan överföra en stor del av läkemedelshanteringen från kommunerna till apoteken. Därmed lever vi upp till de krav och önskemål som kommunerna ställt upp och inte minst vad många andra kommuner efterfrågar och vad resultaten från Bornholmsstudien visade. Jag kan garantera att vi efter upphandlingen kommer att öka farten ytterligare i försäljningsarbetet för det är uppenbart att det finns en efterfrågan.

För att nå fram måste bolaget slutföra utveckligen av Medimi®Smart vilket kommer att ske nu i höst. Mycket kraft läggs därför på utvecklingsarbetet så att vi kan leverera till NOPII-kommunerna och andra intressenter i Danmark. Men det finns även tydliga signaler från våra partners i USA att det finns ett stort intresse för att starta marknadsföringen av Medimi®Smart.

Vi kan alltså se fram emot en mycket spännande höst och vinter. Men som sagt, vi jobbar stenhårt i bolaget så att vi äntligen kan nå ett genombrott.

Fredrik Westman
VD, MedicPen AB

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB